Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 70,99 mln zł wobec 48,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 647,16 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 404,72 mln zł rok wcześniej.

"Według prognoz producentów z początku 2022 roku, bieżący rok zapowiadał się jako rekordowy pod względem zużycia stali w Unii Europejskiej. Panowało wtedy przekonanie, że gospodarki wielu krajów będą kontynuować odbudowę po pandemii i nadrabiać stracony czas. Rosyjska agresja na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację na rynku, efektem czego było natychmiastowe wstrzymanie eksportu z Ukrainy i Rosji do krajów Unii Europejskiej wszelkich surowców i półproduktów koniecznych do produkcji stali. W konsekwencji Unia Europejska zmniejszyła w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego produkcję stali o 8,5%, do czego w największym stopniu przyczynił się spadek produkcji w Niemczech o 11,8%. Na początku wojny rynek stali ogarnęła duża niepewność. Europejscy producenci wstrzymali ofertowanie, ograniczając się jedynie do realizacji już przyjętych zamówień starając się jednocześnie renegocjować je dostosowując do panujących warunków rynkowych. Pomimo zwiększonej ilości zapytań od klientów obawiających się o przyszłe dostawy, dystrybutorzy chcąc uniknąć możliwych w tej sytuacji strat zostali zmuszeni do podobnego podejścia jakim wykazali się producenci. Rzutowało to na możliwości prowadzenia bieżącej kontraktacji przez emitenta. Sytuacja ta dla grupy emitenta wpłynęła na spadek wolumenu sprzedanych wyrobów w pierwszym kwartale 2022 r. o 1,6% . Emitent wynikowo odnotował spadek to 12,0% jednakże to głównie efekt zmiany od początku 2022 roku ujmowania przepływów materiałowych w grupie hapitałowej pomiędzy spółką zależną Passat-Stal S.A. a emitentem. W przypadku porównywalnych warunków w pierwszym kwartale 2021 roku spadek ten wyniósł jedynie ok. 1,5%. Odnotowane spadki wolumenów zostały zrekompensowane wysokimi cenami wyrobów i osiągniętymi marżami. W wyniku powyższego zarówno spółka, jak i grupa odnotowały wzrost przychodów o odpowiednio 45,8% i 59,7%" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 42,34 mln zł wobec 30,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)