"Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu:

- przeznaczenie części zysku netto w kwocie 550 703 531 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1 zł na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych), oraz

- przeznaczenie pozostałej części zysku netto w kwocie 3 055 151 887,23 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zaproponował, by dzień dywidendy został ustalony na 20 września 2022 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła 15 grudnia 2022 roku, podano również.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)