Pozostałe 63,8 mln zł przeznaczono na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, a termin jej wypłaty - na 15 lipca 2022 r.

"Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 7 628 136 sztuk akcji, (wypłatą świadczenia nie będzie objęte 147 137 akcji własnych skupionych w ramach programu skupu akcji własnych)" - czytamy w komunikacie.

Amica odnotowała 111,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 150,6 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 90,5 mln zł wobec 127,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2021 r. miała 3 434 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)