"Na ten moment ogłosiliśmy tylko orientacyjną datę wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego do produkcji kredytów hipotecznych. Zakładaliśmy, że będzie to następowało na przełomie II i III kw." - powiedział Bartkiewicz podczas telekonferencji z analitykami.

Reklama

Przypomniał, że ING Bank Śląski zawiesił w połowie grudnia oferowanie kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową opartą o WIBOR.

"Ten komunikat [o zawieszeniu oferty kredytów ze zmienną stopą] to nie jest przejaw odchodzenia od WIBOR, to przejaw wchodzenia w WIRON" - podkreślił prezes.

"Dla jasności i braku konfuzji u klientów, powinniśmy mieć moment przerwy między oferowaniem produktów z jednym i drugim wskaźnikiem referencyjnym" - wyjaśnił.

Bartkiewicz podkreślił, że jego zdaniem równoczesne oferowanie kredytów oparte o stawkę WIBOR i WIRON byłoby "najgorszym rozwiązaniem".

W połowie stycznia PKO Bank Polski i ING Bank Śląski zawarły pierwszą na krajowym rynku finansowym transakcję, w której zastosowano indeks stopy procentowej WIRON. Jak wynika z wydanego wówczas komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), przedmiotem transakcji między był "instrument finansowy będący kontraktem pochodnym dotyczącym stopy procentowej Overnight Index Swap (OIS)".

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,48 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)