statystyki

Bankowość

Kredyt obrotowy

wróć do działu: Bankowość »

Kredyt obrotowy - kredyt bankowy dla firm przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Środki pieniężne uzyskane w ramach kredytu obrotowego przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności firmy (na zakup towarów, surowców, materiałów).

Kredyt obrotowy udzielany jest jednorazowo lub w transzach. W przypadku płatności za usługi bądź towary występujące cyklicznie kredyt obrotowy może zostać udzielony w rachunku bieżącym w postaci linii kredytowej.

Kredyt obrotowy jest utożsamiany z kredytem krótkoterminowy, dla którego okres spłaty nie przekracza roku, jednak w przypadku kredytowania np. zapasów sezonowych kredyt obrotowy może być udzielony na okres dłuższy niż rok.

Prawo dla specjalisty