statystyki

Bankowość

Weksel in blanco

wróć do działu: Bankowość »

Weksel in blanco - to weksel, który w momencie wystawiania celowo nie posiada wszystkich elementów wymaganych przez prawo wekslowe. Zazwyczaj pozycje które nie są wpisywane na weksel in blanco to kwota wekslowa oraz czas i miejsce realizacji zobowiązania. Zobowiązaniu z weksel in blanco towarzyszy porozumienie lub deklaracja wekslowa. W deklaracji wekslowej znajdują się uzgodnione przez strony warunki w jakich remitent może wypełnić brakujące pozycje weksla in blanco. Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym. Weksel in blanco ma zastosowanie np. w obrocie bankowym jako jedna z form zabezpieczenia kredytu.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty