statystyki

Bankowość

Stawka referencyjna Polonia

wróć do działu: Bankowość »

Stawka referencyjna Polonia (Indeks Polonia) – określa średnią ważoną stawkę operacji przeprowadzanych w ciągu dnia na pieniężnym rynku międzybankowym o terminie O/N (overnight).

Stawka referencyjna Polonia obliczana jest na podstawie stawek oraz kwot transakcji przeprowadzonych do godz. 16, pokazuje więc stan rynku depozytów w krótkim terminie O/N o wiele lepiej od stawki WIBOR, która ustalana jest o godz. 11, co w tym przypadku ma duże znaczenie.

Stawka referencyjna Polonia służy do wyznaczenia realnego kosztu pieniądza, czyli średniego oprocentowania depozytów overnight na rynku międzybankowym ważonego wielkością transakcji.

Stawka referencyjna Polonia jest to średnia ważona transakcji O/N zawartych w każdym dniu roboczym. Banki, uczestnicy rynku przesyłają do NBP zestawienia transakcji zawartych w danym dniu do godz. 16, który dokonuje obliczeń stawki Polonia i publikuje ją o godz. 17.

Stawka Polonia coraz częściej wykorzystywana jest do wyznaczania kosztu pieniądza.

Aktualna wartość Stawki Polonia

Prawo dla specjalisty