statystyki

Bankowość

Bank inwestycyjny

wróć do działu: Bankowość »

Bank inwestycyjny – jest to bank, który koncentruje się na obrocie papierami wartościowymi, gwarancjach emisji oraz doradztwie inwestycyjnym. W zakres działalności banku inwestycyjnego wchodzą także przejęcia oraz fuzje.

Charakterystyczną cechą banku inwestycyjnego jest wysoka stopa zwrotu z inwestycji, jest ona jednak okupiona podwyższonym ryzykiem.

W przeciwieństwie do banków depozytowo-kredytowych, bank inwestycyjny nie prowadzi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych czy lokat terminowych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty