statystyki

Bankowość

BIK

wróć do działu: Bankowość »

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) – instytucja utworzona przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich w celu ograniczenia liczby kredytów zagrożonych w polskim sektorze bankowym. Powodem powstania BIK była potrzeba opracowania bazy danych obejmującej wszystkie zobowiązania klientów banków dla łatwej oceny ich wiarygodności kredytowej.

BIK jest instytucją niezależną, współpracującą z bankami komercyjnymi i SKOK-ami, które przekazują informacje dotyczące historii kredytowej swoich klientów. W bazie danych BIK gromadzone są dane dotyczące zarówno negatywnej, jak i pozytywnej historii kredytowej.

Bank wysyła po raz pierwszy informację do BIK już w momencie złożenia wniosku kredytowego przez klienta, następnie po zaciągnięciu kredytu. Później, raz w miesiącu wysyłana jest informacja dotycząca obsługi zadłużenia aż do całkowitej spłaty kredytu.

Biuro gwarantuje każdemu klientowi indywidualnemu raz na 6 miesięcy możliwość bezpłatnego sprawdzenia swoich danych, przekazywanych do BIK przez instytucje współpracujące.

Zobacz też:

Biuro Informacji Kredytowej

Prawo dla specjalisty