statystyki

Bankowość

Weksel

wróć do działu: Bankowość »

Weksel – to papier wartościowy sporządzony według zasad określonych w prawie wekslowym, w którym wystawca weksla nazywany trasantem zobowiązuje inną osobę nazywaną trasatem do bezwarunkowej zapłaty kwoty określonej na wekslu osobie trzeciej zwanej remitentem.

Weksel spełnia następujące funkcje:

  • Kredytowa - weksel jako zapłata za towar lub usługę.
  • Gwarancyjna – weksel jako zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych.
  • Obiegowa – weksel jako przedmiot obrotu. Zobowiązania wekslowe mogą być przenoszone w drodze indosu na inne osoby.

Wyróżnia się weksle:

  • Weksel własny (sola)
  • Weksel trasowany (trata)

Zobacz też

Prawo dla specjalisty