statystyki

Bankowość

Spread

wróć do działu: Bankowość »

Spread – ogólnie można określić jako różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego. Najprostszym przykładem spreadu jest różnica kursu kupna i sprzedaży waluty.

W codziennym życiu z pojęciem spreadu spotykamy się np. w kantorach wymiany walut. Kantor skupuje waluty po cenie kupna (niższej), a odsprzedaje po cenie sprzedaży (wyższej). Z podobną sytuacją spotykamy się w przypadku spłaty kredytu zaciągniętego w walucie obcej.

Pojęcie spread funkcjonuje także na rynku forex, gdzie jest to prowizja brokara wyrażona nie w procentach, a w pipsach.

Zobacz też

Pips

Prawo dla specjalisty