statystyki

Bankowość

Rejestracja zabezpieczenia

wróć do działu: Bankowość »

Rejestracja zabezpieczenia – (ang. Security Registration) – jest to odpowiedni wpis do publicznego rejestru, zawierający informacje o wierzycielach i ich prawie do przedmiotu zabezpieczenia w postaci konkretnego składnika majątku.

W sytuacji gdy pokrycie tego samego składnika aktywów zabezpiecza różne roszczenia obowiązuje zasada „kto pierwszy zarejestrował, ten ma priorytet". Dlatego rejestracja zabezpieczenia jest bardzo istotna dla jego jakości.

Rejestracja zabezpieczenia dokonuje się w odniesieniu do:

  • nieruchomości (hipoteka, zastaw na ustalonym elemencie majątku),
  • wyposażenia, zapasów, należności (cesja długów księgowych),
  • aktywów korporacyjnych o charakterze parasolowym (zastaw ruchomy).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty