statystyki

Bankowość

Capped swap

wróć do działu: Bankowość »

Capped swap - jest dobrym narzędziem pozwalającym na ograniczenie ryzyka związanego z gwałtownym wzrostem krótkoterminowych stóp procentowych. Zawierając transakcję Capped swap klient określa górną granicę stawki procentowej dla odsetek płaconych według zmiennej stopy procentowej. Jeżeli granica ta zostanie przekroczona to płaci on odsetki o wcześniej ustalonej wysokości.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty