statystyki

Bankowość

Rezerwa obowiązkowa

wróć do działu: Bankowość »

Rezerwa obowiązkowa (ang. requirement reserve) – wyrażona w złotych minimalna wartość rezerw gotówkowych, jaką banki komercyjne powinny utrzymywać na rachunkach NBP wobec środków pieniężnych zdeponowanych w banku.

Aktualna stopa rezerwy obowiązkowej ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Rezerwa obowiązkowa jest więc instrumentem polityki pieniężnej NBP, wpływa na Podaż pieniądza. Podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej powoduje zmniejszenie możliwości udzielania kredytów przez banki komercyjne, wpływa więc na ograniczenie podaży pieniądza.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty