statystyki

Bankowość

Wkład własny

wróć do działu: Bankowość »

Wkład własny – są to własne środki finansowe kredytobiorcy, które wraz z kredytem hipotecznych będą wystarczające do zakupu lub budowy nieruchomości.

Każdy bank ma prawo ustalić wysokość wymaganego wkładu własnego. Wkład własny może być w formie pieniężnej, ale nie tylko. W przypadku, gdy osoba stara się o kredyt na budowę, dokończenie budowy, remont lub kupno domu, jako wkład własny może także wskazać np.:

  • wartość rynkową działki, na której będzie budowała dom;
  • jeżeli budowa została już rozpoczęta mogą to być poniesione koszty opracowania projektu budowlanego domu i przyłączy, przygotowania terenu pod budowę oraz wartość wykonanych prac i zakupionych materiałów budowlanych;
  • koszt zakupu budynku w stanie surowym lub budynku do remontu;
  • wpłaty na zakup nieruchomości od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej albo innego zbywcy;
  • wartość aktualnie posiadanych nieruchomości deklarowanych do sprzedaży przed zakończeniem inwestycji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty