statystyki

Bankowość

Floored swap

wróć do działu: Bankowość »

Floored swap – jest to swap bardzo podobny do kontraktu capped swap. W transakcji floored swap strona określa dolną granicę wysokości zmiennej stopy procentowej, po przekroczeniu której, odsetki płacone są w wysokości ustalonej w umowie.

Dzięki tej transakcji strona otrzymująca odsetki o zmiennej stopie procentowej i obawiająca się nadmiernego spadku oprocentowania zabezpiecza minimalny poziom należnych odsetek.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty