statystyki

Bankowość

Lombard

wróć do działu: Bankowość »

Lombard – określenie to stosowane jest do przedsiębiorstw udzielających pożyczek z których usług korzystają osoby w ciężkim położeniu finansowym lub grupy upośledzone społecznie. Działalność pożyczkowa lombardów oparta jest na przeniesieniu posiadania towarów na pożyczkodawcę w charakterze zabezpieczenia długu. W przypadku gdy pożyczkobiorca nie dotrzyma terminu płatności pożyczkodawca ma prawo sprzedać zastawiony towar, a uzyskane w ten sposób środki pieniężne przeznaczyć na spłatę długu. W ten sposób właściciel lombardu, oprócz tego, że pełni rolę kredytodawcy, jest również sprzedawcą zastawionych towarów.

Ponieważ zabezpieczeniem kredytu jest zastawiony towar, to w lombardach nie przeprowadza się analizy kredytowej dla sprawdzenia zdolności kredytowej kredytobiorcy. Wysokość kredytu zależy wyłącznie od wartości zastawionych aktywów.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty