statystyki

Bankowość

Swap walutowo-procentowy

wróć do działu: Bankowość »

Swap walutowo- procentowy (ang. Cross Currency Interest Rate Swap, CIRS) - jest to transakcja wymiany pomiędzy dwoma partnerami pewnej kwot kapitału oraz płatności odsetkowych w różnych walutach. Inaczej mówiąc jest to wymiana wartości nominalnej pożyczki oraz jej oprocentowania w jednej walucie na wartość nominalną pożyczki wraz z oprocentowaniem w innej walucie.

Kontrakty CIRS są kontraktami długoterminowymi i zawierane są najczęściej na okres 2-10 lat. Płatność odsetek od kwot podstawowych pożyczek następuje w ustalonych okresach czasu, natomiast odsetki od kapitałów obliczane są według stałych stóp procentowych albo według zmiennych stóp procentowych. Istnieje też możliwość ustalenia odsetek w oparciu o stałe oprocentowanie w jednej walucie, a zmienne w innej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty