statystyki

Bankowość

Przegląd kredytowy

wróć do działu: Bankowość »

Przegląd kredytowy – jest to ponowne badanie uprzednio zatwierdzonego i przyznanego kredytu, w celu weryfikacji poziomu ryzyka kredytowego. W wyniku przeglądu kredytowego bank ponownie ocenia, czy ryzyko kredytowe związane z danym kredytobiorcą jest nadal do zaakceptowania przez bank.

W przypadku, gdy bank oceni, że ryzyko po aktualizacji jest zbyt wysokie może on wycofać swoje poparcie albo zmienić warunki umowy w taki sposób, aby dostosować je do nowej sytuacji, np. poprzez żądanie dodatkowego zabezpieczenia lub poręczyciela.

Zazwyczaj banki dokonują przeglądów corocznie, tak aby zbiegały się ze sprawozdaniami finansowymi, które stanowią również ważne narzędzie nadzoru kredytowego.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty