statystyki

Bankowość

Komornik sądowy

wróć do działu: Bankowość »

Komornik sądowy – jest to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Komornik nie jest urzędnikiem państwowym.

Komornik działa w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) i pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego.

W zakres działalności komornika wchodzi wykonywaniem czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, jak również, przeprowadza on spis inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.

Komornik podczas wykonywaniu czynności komorniczych jest niezawiły i podlega jedynie ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Komornik jest powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty