statystyki

Bankowość

Faktoring niepełny

wróć do działu: Bankowość »

Faktoring niepełny (z regresem) – przy faktoringu niepełnym ryzyko niewypłacalności dłużnika ponosi faktorant, czyli osoba zbywająca wierzytelność.

Faktoring niepełny można porównać do zaciągnięcia przez faktoranta kredytu krótkoterminowego, który będzie musiał być spłacony w przypadku niewypłacalności dłużnika.

Faktoring niepełny powinien być stosowany przy kontaktach z godnymi zaufania kontrahentami.

Prawo dla specjalisty