statystyki

Bankowość

WIBOR

wróć do działu: Bankowość »

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – średnia stopa procentowa po jakiej polskie banki udzielają pożyczek na rynku międzybankowym.

Stopa WIBOR określa koszt pieniądza, czyli wysokość oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym w określonym terminie. Stopa WIBOR obliczana na podstawie średniej ofert 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Stopa WIBOR ustalana jest we wszystkie dni robocze o godz. 11.

WIBOR jest notowany od 1991 roku.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty