statystyki

Bankowość

Raty annuitetowe

wróć do działu: Bankowość »

Raty annuitetowe - raty równe. Podczas całego okresu kredytu lub podczas obowiązywania danej stopy procentowej, płacone są raty równej wielkości.

Aby zachować stałą wielkość rat podczas całego okresu kredytowania, muszą być zachowane odpowiednie proporcje części kapitałowej i odsetkowej raty. Z biegiem czasu rośnie część kapitałowa raty a spada część odsetkowa. Kapitał spłacany jest więc wolniej niż w przypadku rat malejących, gdzie część kapitałowa jest stała dla wszystkich rat. Dlatego też przy ratach annuitetowych realna stopa oprocentowania a więc i koszt kredytu są większe niż przy ratach malejących.

Prawo dla specjalisty