statystyki

Bankowość

Senior Notes

wróć do działu: Bankowość »

Senior Notes jest to typ dłużnych papierów wartościowych lub obligacji. Walory typu senior notes mają pierwszeństwo w stosunku do innych obligacji niezabezpieczonych, a w przypadku upadłości zobowiązanie wynikające z papierów dłużnych typu senior notes musi zostać uregulowane.

Obligacje typu senior notes są stosunkowo bezpieczne ze względu na ich status priorytetowy w przypadku likwidacji spółki. Zwiększenie bezpieczeństwa obligacji typu senior notes odbywa się kosztem oprocentowania, ponieważ zazwyczaj mają one obniżoną stawkę odsetek lub kuponu obligacji w porównaniu do innych walorów dłużnych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty