statystyki

Bankowość

Leasing pośredni

wróć do działu: Bankowość »

Leasing pośredni – w umowie leasingu pośredniego biorą udział trzy podmioty: producent określonego towaru, firma leasingowa oraz użytkownik. Producent zawiera z firmą umowę kupna-sprzedaży, natomiast pomiędzy spółką leasingową i użytkownikiem zawierana jest umowa leasingowa.

W niektórych przypadkach w leasingu pośrednim może wystąpić czwarty partner, instytucja finansowa, która refinansuje firmę leasingową.

Firma leasingowa pełni trzy podstawowe funkcje: finansowanie, ponoszenie ryzyka i świadczenie usług.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty