statystyki

Bankowość

Akredytywa

wróć do działu: Bankowość »

Akredytywa - jest to forma bezgotówkowego rozliczenia pomiędzy kontrahentami transakcji handlowych za pośrednictwem banku w obrocie zagranicznym i krajowym. Rozliczenia dokonuje się według warunków zapisanych w specjalnym dokumencie (list kredytowy).

Akredytywa stosowana jest gdy strony transakcji nie mają do siebie pełnego zaufania np. w przypadku wejścia na nowy rynek lub gdy umowa dotyczy nowego partnera.

Mechanizm działania akredytywy:

  1. Strona kupująca otwierając akredytywę zobowiązana jest do zabezpieczenia określonej sumy potrzebnej do rozliczeń. W tym celu bank wyodrębnia na rachunku kupującego określoną kwotę lub udziela mu kredytu.
  2. Kupujący wydaje instrukcje bankowi na jakich warunkach druga strona może korzystać z środków pieniężnych zgromadzonym na koncie.
  3. Bank wystawia akredytywę (list kredytowy) zgodnie z instrukcjami.
  4. Sprzedający korzysta z środków pieniężnym zgromadzonych na koncie jeżeli udokumentuje, że wywiązał się z umowy wobec strony kupującej zgodnie z warunkami listu kredytowego.

Forma rozliczeń w postaci akredytywy jest korzystna dla obu stron transakcji. Sprzedający ma gwarancję otrzymania zapłaty, bo zobowiązanie przejmuje bank. Strona kupująca ma pewność, że bank zapłaci sprzedającemu dopiero po wypełnieniu przez niego warunków akredytywy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty