statystyki

Bankowość

SKOK

wróć do działu: Bankowość »

SKOK - Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są to instytucje finansowe działające w oparciu o Ustawę o SKOK z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1450).

Z dniem 29 listopada 2013 r. weszły w życie zmiany w niektórych przepisach ustawy, dzięki którym środki pieniężne zgromadzone w kasach SKOK zostają objęte ustawowym systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oferują swoim członkom wszystkie dostępne na rynku produkty finansowe: kredyty, pożyczki, karty płatnicze, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, prowadzą rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty