statystyki

Bankowość

SWIFT

wróć do działu: Bankowość »

SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej założone w 1973 roku, które utrzymuje sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji.

Za pośrednictwem SWIFT dokonywane są transakcje pomiędzy bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi.

Prawo dla specjalisty