statystyki

Bankowość

Odsetki skapitalizowane

wróć do działu: Bankowość »

Odsetki skapitalizowane (procent składany) – w przypadku depozytów bankowych, jest to przychód z odsetek od wartości kapitału powiększonego o wcześniej naliczone odsetki z poprzednich okresów.

Na rachunkach oszczędnościowych odsetki oblicza się od kwoty kapitału zgromadzonego na rachunku a więc od kapitału powiększonego już o odsetki z poprzednich okresów rozliczeniowych. Są to tzw. odsetki skapitalizowane.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty