statystyki

Bankowość

Alonż

wróć do działu: Bankowość »

Alonż (ang. Allonge) – jest to dodatkowy załącznik (kartka) doklejany do blankietu weksla. Jest on dołączany do weksla w przypadku, gdy brak jest już na nim miejsca do umieszczania kolejnych adnotacji na temat historii danego weksla.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty