statystyki

Bankowość

Kredyt wahadłowy

wróć do działu: Bankowość »

Kredyt wahadłowy – termin ten stosowany jest do określenie krótkoterminowej linii kredytowej, która jest zapleczem emisji krótkoterminowych instrumentów na rynku pieniężnym emitowanych przez duży podmiot korporacyjny. Kredyt wahadłowy (czyli linia kredytowa) może być wykorzystany w przypadku, gdy emitent z przyczyn rynkowych chwilowo nie może rolować zapadającego długu. W takim przypadku rolowanie to odbywa się dzięki linii kredytowej, czyli kredytowi wahadłowemu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty