statystyki

Bankowość

Bank Gospodarstwa Krajowego

wróć do działu: Bankowość »

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – bank państwowy specjalizujący się w obsłudze sektora finansów publicznych. Wspiera państwowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego. Do BGK należy realizacja zadań gospodarczych zleconych przez państwo. Udziela preferencyjnych kredytów i pożyczek w ramach programów rządowych. Do zadań BGK należy też obsługiwanie programów rządowych i funduszy celowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał w 1924 r. z inicjatywy premiera i ministra skarbu, Władysława Grabskiego. Powstał na podstawie dekretu prezydenta Rzeczypospolitej poprzez połączenie trzech banków publicznych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich.

Prawo dla specjalisty