statystyki

Bankowość

Kredyt konsorcjalny

wróć do działu: Bankowość »

Kredyt konsorcjalny – jest to kredyt udzielany jednemu kredytobiorcy przez więcej niż jeden bank, czyli grupę banków. Rozwiązania tego typu stosuje się przy inwestycjach wysoko kapitałochłonnych, które przekraczają możliwości jednego kredytodawcy i często obarczonych wysokim ryzykiem.

Zazwyczaj konsorcja składające się z kilku banków udzielają kredyty inwestycyjne w celu zabezpieczania długoterminowego finansowania inwestycji. Innym celem udzielania kredytu konsorcjalnego może być np. pożyczka na zakup firm czy refinansowanie zadłużenia.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty