statystyki

Bankowość

Cap

wróć do działu: Bankowość »

Cap – jest to instrument finansowy mający charakter kontraktu, umowy między sprzedającym cap i jego nabywcą. Cap zabezpiecza przed wzrostem stóp procentowych i wynikającym z tego tytułu obciążeniem odsetkami powyżej określonej wartości. Cap jest kontraktem w którym sprzedający, w przypadku wzrostu ustalonej w umowie stopy procentowej powyżej określonego poziomu, wypłaci jego nabywcy różnicę odsetek dla przyjętego w umowie kapitału.

Opłata za cap jest jednorazowa i wnoszona przy zawarciu umowy. Cap daje kupującemu pewność, że odsetki od jego kredytu nie wzrosną powyżej ustalonego poziomu.

Prawo dla specjalisty