statystyki

Bankowość

Swap opóźniony

wróć do działu: Bankowość »

Swap opóźniony – inna nazwa to Swap terminowy (ang. forward start swap, deffer swap) – jest to swap w którym w trakcie trwania kontraktu zawieszona jest wymiana płatności. Zawieszenie to trwa do ustalonego w przyszłości momentu. Dzięki swapom opóźnionym klient może w chwili zawierania kontraktu ustalić stawki oprocentowanie na przyszły okres.

Swap opóźniony może zawrzeć przedsiębiorstwo, które w przyszłości ma zamiar zaciągnąć kredyt inwestycyjny, a obawia się wzrostu oprocentowania kredytów. W tym przypadku firma ustala oprocentowanie kredytu w chwili zawarcie umowy, natomiast kredyt wykorzysta w przyszłości np. za 2 lata.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty