statystyki

Bankowość

Leasing

wróć do działu: Bankowość »

Leasing – jest to odpłatne krótko- lub długoterminowe wypożyczenie albo wydzierżawienie dóbr materialnych przez leasingodawcę w celu ich użytkowania przez leasingobiorcę bez prawa własności. W umowie leasingowej zawarty jest okres trwania umowy oraz kwoty ratalnej opłaty, czyli raty leasingowej.

Leasing umożliwia odbiorcy leasingu używanie rzeczy mu przekazanej bez konieczności jej zakupu. Uproszczając można powiedzieć, że lesing przypomina odpłatne wypożyczenie.

Przedmiotem umowy leasingowej mogą być zarówno nieruchomości takie jak hale produkcyjne, magazyny, biurowce, jak również ruchomości np. maszyny biurowe czy auta.

W polskim prawie umowy leasingowe mają charakter umów nie nazwanych. W świetle prawa łączą one cechy umowy dzierżawy oraz umów regulujących rozporządzanie na rzecz dzierżawcy przedmiotem dzierżawy po upływie okresu, na który umowa była zawarta.

Istnieją dwie formy leasingu:

Prawo dla specjalisty