statystyki

Bankowość

Dyskonto weksla

wróć do działu: Bankowość »

Dyskonto weksla – jest to zakup weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o ustaloną kwotę. Dyskonta weksla dokonuje dyskonter. Jeżeli bank przyjmie weksel do dyskonta, to wysokość potrącanej kwoty (czyli dyskonto weksla) zależy od:

  • stopy dyskontowej stosowanej przez bank,
  • liczby dni od daty przyjęcia weksla do daty jego płatności,
  • wartości nominalnej weksla.

Wysokość stopy dyskontowej banku wynika z oceny wiarygodności płatników wekslowych.

W przypadku podjęcia przez bank decyzji o przyjęciu weksla do dyskonta podawcy zostaje udzielony kredyt dyskontowy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty