statystyki

Bankowość

Wskaźnik DI

wróć do działu: Bankowość »

Wskaźnik DI (ang. disposable income) – wskaźnik dochodu dyspozycyjnego gospodarstwa domowego. Jest on obliczany poprzez odjęcie wszystkich obciążeń finansowych gospodarstwa od miesięcznych dochodów wszystkich członków rodziny.

Wskaźnik DI wykorzystywany jest przez banki do określenia zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. Każdy bank ma indywidualnie wyznaczony minimalny poziom wskaźnika DI oznaczający granicę zdolności kredytowej klientów.

zobacz też:

Prawo dla specjalisty