statystyki

Bankowość

Faktoring mieszany

wróć do działu: Bankowość »

Faktoring mieszany – jest to forma łącząca faktoring pełny i niepełny. W tej formie faktor i faktorant dzielą się ryzykiem niewypłacalności dłużnika. W przypadku faktora ryzyko niewypłacalności dłużnika ograniczone jest tylko do pewnej kwoty, natomiast odpowiedzialność spoczywa nadal na faktorancie.

Prawo dla specjalisty