statystyki

Bankowość

Kredyt podporządkowany

wróć do działu: Bankowość »

Kredyt podporządkowany (Subordinated debt, subordinated bond , subordinated loan, junior debt) – to kredyt dla przedsiębiorstw. Kredyt podporządkowany obarczony jest większym ryzykiem dla kredytodawcy, ponieważ w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa (kredytobiorcy) spłacany jest w kolejności po wcześniejszym uregulowaniu sytuacji z innymi pożyczkodawcami. Podczas postępowania upadłościowego w pierwszej kolejności uregulowane są zobowiązania wobec państwa oraz innych wierzycieli. Kredyt podporządkowany ma pierwszeństwo przed akcjonariuszami do udziału w podziale majątku.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty