statystyki

Bankowość

Akredytywa z odroczonym terminem płatności

wróć do działu: Bankowość »

Akredytywa z odroczonym terminem płatności – tego typu akredytywa dopuszcza dokonanie płatności kredytowej. Klauzula umieszczona w dokumencie zawiera zobowiązanie banku do dokonania zapłaty ustalonej kwoty w określonym terminie na rzecz beneficjenta pomimo upływu terminu ważności akredytywy.

Płatność zostanie dokonana bez konieczności wydłużenia terminu ważności akredytywy, co związane jest z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez klienta.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty