statystyki

Bankowość

WIBID

wróć do działu: Bankowość »

WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - rynkowa stopa procentowa. Stopa WIBID jest to średnia stopa procentowa jaką banki gotowe są zapłacić za depozyty przyjęte od innych banków. Stopa WIBID ustalana jest we wszystkie dni robocze o godz. 11.

Jest notowana od lutego 1995 roku.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty