statystyki

Bankowość

Bank spółdzielczy

wróć do działu: Bankowość »

Bank spółdzielczy - to bank działający w oparciu o przepisy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych oraz przepisy prawa spółdzielczego. Bank spółdzielczy jest spółdzielnią.

Członkowie banku spółdzielczego muszą posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. Bank spółdzielczy ma obowiązek zrzeszyć się z bankiem zrzeszającym, który sprawuje kontrole nad działalnością zrzeszonych banków spółdzielczych, jak również pełni czynności związane z prowadzeniem ich rachunków bankowych, zgodnie z prawem bankowym oraz określonymi ustawami.

Bank zrzeszający, w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych, wypełnia obowiązki informacyjne wobec Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z umową zrzeszającą bank zrzeszający jest reprezentantem grupy banków zrzeszonych w stosunkach zewnętrznych.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty