statystyki

Bankowość

Akredytywa zabezpieczająca

wróć do działu: Bankowość »

Akredytywa zabezpieczająca – przy tego typu akredytywie bank otwierający zobowiązuje się do zapłaty sumy akredytywy na rzecz beneficjenta na jego żądanie. Zapłata zostanie dokonana nawet jeżeli zleceniodawca akredytywy nie zapłaci należności inkasowej lub nie wykupi traty beneficjenta w określonym czasie.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty