statystyki

Bankowość

Przychody z działalności bankowej

wróć do działu: Bankowość »

Przychody z działalności bankowej - otrzymane przez banki odsetki od kredytów i papierów wartościowych, prowizje, przychody z operacji finansowych i wymiany walut oraz przychody z papierów wartościowych o zmiennym dochodzie.

Prawo dla specjalisty