statystyki

Bankowość

Promesa kredytowa

wróć do działu: Bankowość »

Promesa kredytowa (Przyrzeczenie udzielenia kredytu, ang. promise of a credit) – dokument, w którym bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu, po spełnieniu przez kredytobiorcę określonych warunków.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty