statystyki

Giełda

Subemitent inwestycyjny

wróć do działu: Giełda »

Subemitent inwestycyjny - podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty