statystyki

Inne

All risks

wróć do działu: Inne »

All risks – jest to zapis używany w umowach ubezpieczeniowych oznaczający ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk. Ochronie podlegają wszystkie ryzyka z wyjątkiem tych, które wymienione są numerycznie w OWU - ogólnych warunkach umowy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty