statystyki

Finanse

Holding

wróć do działu: Finanse »

Holding – jest to grupa powiązanych ze sobą samodzielnych podmiotów gospodarczych z których jeden (nazywany spółką matką) posiada pozycję dominującą.

W Polsce termin holding jest zbliżony do pojęcia grupa kapitałowa, z tą jednak różnicą, że grupa kapitałowa obejmuje tylko związki kapitałowe, a nie jak w przypadku holdingu także i personalne.

Głównym celem tworzenia holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami gospodarczymi. Kontrola działalności nad całą grupą wynika z zależności kapitałowych lub personalnych.

Tworzenie holdingu następuje poprzez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach, a później także w innych obszarach gospodarki.

Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa (spółki matki) samodzielnych firm (spółek córek), które są samodzielne pod względem prawa, ale uzależnione ekonomicznie od spółki matki.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty