statystyki

Finanse

Limit wpłat na IKZE

wróć do działu: Finanse »

Limit wpłat na IKZE – jest to kwota, którą oszczędzający na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego mogą wpłacić w danym roku.

Limit wpłat na IKZE jest zależny od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni.

W przypadku IKE limit wpłat jest ustalany kwotowo na dany rok i taki sam dla wszystkich oszczędzających.

W danym roku kalendarzowym wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4 proc. kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rok poprzedni. W przypadku osób osiągających niskie dochody umożliwiono dokonanie wpłaty na IKZE do wysokości 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty